นาวาอากาศเอก อนันต์ชัย ทองเจริ...

นาวาอากาศเอก อนันต์ชัย ทองเจริญ รองเจ้ากรมจเรทหารอากาศ
นำคณะเข้าตรวจสอบและประเมินผลแผนบริหารความเสี่ยงและการจัดการความรู้ กองบิน ๖
โดยมี นาวาอากาศเอก ชนะรัฐ จันทรุเบกษา ผู้บังคับการกองบิน ๖ ให้การต้อนรับ
ณ ห้องประชุมกองบิน ๖ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓

#RTAFOneofthebestAirForcesinASEAN
#Wing6AirliftRoleModelinASEAN

ส่วยท้าย

Administrator