กองบิน ๖ จัดอบรม จนท.ที่รับผิด...

กองบิน ๖ จัดอบรม จนท.ที่รับผิดชอบในการที่รับผิดชอบการทำแผนบริหารความเสี่ยง นขต.บน.๖ ในวันอังคารที่ ๒๔ ธ.ค.๖๒  ณ หอประชุมธูปะเตมีย์ บน.๖

 

ส่วยท้าย

Administrator