ภาพกิจกรรม

กองบิน ๖ จัดการประชุม คณอก.การ...

3/11/2021 11:31:47 AM
กองบิน ๖ จัดการประชุม คณอก.การจัดการความรู้ นวัตกรรม และกิจกรรมคุณภาพ ในวันพุธที่ ๑๗ ก.พ.๖๔, ๑๓๓๐ ณ ห้องประชุม ศปก.บน.๖ (๒)

ประชุมติดตามผลการขับเคลื่อนการ...

6/24/2021 9:26:47 AM
การประชุมเพื่อติดตาม เเละรับทราบแนวทางการดำเนินการตามแผนการขับเคลื่อนด้านการจัดการความรู้ ประจำปี ๖๔

กองบิน ๖ ร่วมงานมหกรรมการจัดกา...

8/17/2020 3:05:42 PM
เสนาธิการกองบิน ๖ ได้นำทีมตัวแทนจากกองบิน ๖ ร่วมงานมหกรรมการจัดการความรู้ นวัตกรรม และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพกองทัพอากาศ ครั้งที่ ๓๗ ณ อาคารรณนภากาศ โรงเรียน...

การนำเสนอผลงานการจัดการความรู้...

8/17/2020 2:01:21 PM
กองบิน ๖ ได้นำเสนอผลงานการจัดการความรู้ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมี ฝูงบิน ๖๐๑ และเจ้าหน้าที่ต้อนรับบนอากาศยาน ผ่านเข้ารอบที่ ๒

กองบิน ๖ เข้าร่วมประกวดการจัดก...

6/29/2020 1:28:00 PM
กองบิน ๖ ได้ดำเนินการจัดทีมนำเสนอผลงาน การจัดการความรู้ทั้งหมด ๓ ทีม เมื่อวันที่ ๑๕ พ.ค.๖๓ ผ่านโปรแกรม Cisco WebexHercules team จากฝูง ๖๐๑ กองบิน ๖ การบ...

Wing 6 KM Day 2020

1/13/2020 10:27:14 AM
กองบิน ๖ จัดกิจกรรม Wing 6 KM Day

กองบิน ๖ จัดอบรม จนท.ที่รับผิด...

1/8/2020 4:01:00 PM
กองบิน ๖ จัดอบรม จนท.ที่รับผิดชอบในการที่รับผิดชอบการทำแผนบริหารความเสี่ยง นขต.บน.๖

บน.๖ จัดการประชุม KICK-OFF การ...

1/8/2020 3:43:18 PM
บน.๖ จัดการประชุม การบริหารความเสี่ยง และการจัดการความรู้ของ บน.๖

ปฏิทินงาน

วิดิโอ

ส่วยท้าย

Administrator